⭐ КВАЛІФІКОВАНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

⭐ МАГАЗИН ЗАПЧАСТИН з 2007 р.

Розкажіть друзям

Договір купівлі-продажу товарів в інтернет-магазині

Зазначений документ являє собою пропозицію компанії «Чину Авто», зроблене на офіційних підставах і щодо реалізації запчастин на китайські авто, наявних на сайті https://china-avto.com.ua/ (далі-Сайт), укласти договір купівлі-продажу і спрямований фізичним і юридичним особам, а також фізичним особам – підприємців (нижче Клієнти).

Правила взаємодії по оферті регламентовані Законом України «Про захист прав споживачів», ст. 633, 641, 642 ЦК України, а також Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, які Мінекономіки України затвердив від 19.04.2007 року №103. 

згідно з цими законодавчими нормами, продавець взаємодіє з фізособам і юрособам за правилами, прописаними в оферті, в рамках придбання товарів, розміщених на порталі торгової марки Чіна Авто

Загальні положення

Згідно зі ст.641 ЦК України за умови прийняття всіх зазначених умов та оплати наданих послуг клієнт здійснює акцепт зазначеної оферти (укладає договір публічної оферти).

прийняття договору гарантує всеосяжне і повне прийняття Клієнтом всіх пунктів умов без будь-яких винятків і обмежувальних параметрів.

клієнт, згідно зі ст. 642 ЦК України, дає підтвердження своєї згоди з договором після вивчення його умов, розміщених на сторінці порталу .

клієнт, який приймає пропозицію продавця скласти договір, дає підтвердження, що він усвідомлено і без тиску брав участь у складанні.

Договір, складений клієнтом шляхом акцентування публічної оферти, має юридичну силу згідно зі статтею 642 ЦК України, та вважається таким, з яким клієнт ознайомлений і згоден з умовами оферти.

даний Договір прирівнюється на підставі частини 2 статті 642 ЦК України до складання Сторонами двосторонньої письмової угоди на умовах, які викладені в даній оферті публічного характеру.

кожна Сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідними право-і дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для складання і виконання договору згідно до його умов.

Текст угоди публічної оферти розміщений на сайті Продавця

Предмет договору

продавець зобов'язується передати клієнту продукцію, що належить продавцю на праві власності, а клієнт повинен прийняти Товар і внести за нього плату в порядку і на умовах, зазначених у цій Угоді.

клієнт зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами Оферти, і продавець не зобов'язаний додатково будь-яким способом інформувати Замовника про наявність Договору, крім як його публікацією на сайті.

акцентування клієнтом договору підтверджує те, що він ознайомлений з:

 • змістом цієї Угоди, найменуванням продавця, його місцезнаходженням та порядком прийняття претензій.

 • основними характеристиками товару.

 • розцінками, включаючи оплату доставки, і Умовами оплати.

 • гарантійними зобов'язаннями та іншими послугами, які пов'язані зі зберіганням або ремонтом товару.

 • іншими умовами поставки або виконання договору.

 • Порядком процедури розриву даного Договору.

складання цієї Угоди означає, що клієнт вивчив інформацію про товар, який продається на умовах цього договору, включаючи форми, розміри, зовнішній вигляд, дизайн, колір, параметрів і властивостей матеріалів, і інформацію про виробника продукції, розуміє всі параметри товару і їх значення, погоджується купити такий товар з позначеними властивостями.

Терміни і поняття використовувані в договорі

 • Акцепт – надання Клієнтом повної та беззастережної згоди продавцю на пропозицію скласти даного Публічного договору на умовах, передбачених ним, що оформляється одним із способів, запропонованих замовником продавцем.

 • інтернет-магазин – веб-сторінка https://china-avto.com.ua/.

 • Оферта – пропозиція продавця, адресована якій-небудь фізичній або юридичній особі згідно зі статтею 641 ЦК України, скласти з ним договір на умовах, які передбачені цим договором. Оферта починає діяти з моменту її розміщення на сайті.

цей Договір вважається складеним з моменту отримання продавцем від клієнта замовлення на Товар.

 • замовлення – перелік товарів, зазначений Клієнтом під час розміщення замовлення на сайті або замовлення будь-яким іншим способом, яким клієнт бажає придбати у продавця.

 • Кур'єрська доставка – момент безпосередньої передачі Товару від працівника служби доставки клієнту в місці, зазначеним клієнтом (адреса доставки), на умовах, визначених домовленістю сторін.

 • істотний недолік – недолік, який робимо неможливим або неприпустимим використання товару згідно його цільового призначення, з'явився з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється повторно з незалежних від замовника обставин і при цьому наділений хоча б одним з нижчеперелічених ознак:

 • він взагалі не може бути вилученим.

 • його усунення вимагає більше 14 календарних днів.

 • він робить Товар істотно іншим, ніж передбачено договором.

 • недолік – будь-яка невідповідність товару вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, які виставляються до нього, а також інформації про продукцію, надану продавцем або постачальником.

 • продавець – фізична особа – підприємець Біляк Т.М.. 

 • постачальник – фізична особа – підприємець (відправник товару).

Ціна продукції

ціни на товари вказані на сайті в українській валюті (гривня) за одну штуку товару згідно з встановленим прейскурантом.

продавець має право змінювати вартість товару, додатково попереджаючи замовника.

ціни, зазначені на сайті, призначені виключно для ознайомлення.

Відповідальність сторін

за невиконання або неякісне виконання зобов'язань за угодою публічної оферти Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством країни.

Порядок оплати та доставки товару

Розрахунок сторін даного Договору здійснюється в гривні одним із способів, узгоджених з клієнтом.

терміном оплати продукції вважається дата, коли на рахунок або в касу продавця надійшла зазначена в замовленні сума грошових коштів у повному розмірі, якщо інше не було обумовлено заздалегідь.

Поставка замовленого товару здійснюється згідно з умовами, зазначеними на сайті в розділі «Доставка»

у разі доставки товару логістичною компанією відповідальність за товар до моменту його передачі клієнту несе дана компанія. Терміни доставки вказуються продавцем, проте можуть змінюватися в залежності від графіка роботи логістичних компаній.

Право власності на товар покладається на клієнта в момент повного розрахунку з продавцем. Замовнику може бути відмовлено в оформленні покупки товару в разі відсутності товару в наявності (на складі).

Гарантія та порядок розгляду претензій

гарантія не поширюється на технічні рідини, фільтри і деталі електрообладнання, до якого відносяться датчики, свічки, реле, автомобільні лампи, кабелю, електронні блоки і запобіжники.

для повернення продукції з недоліками клієнт повинен надати такі документи:

 • товарний чек або накладну на даний товар.

 • копію замовлення-наряду автосервісу із зазначенням проведених робіт і встановлених автозапчастин.

 • копію сертифіката автосервісу, який дозволяє проведення подібних робіт.

 • Акт рекламації із зазначенням автосервісу про непридатний стан товару.

у разі надання цих документів продавець обговорює із замовником зручний для нього варіант повернення бракованого товару і виплати йому грошової компенсації.

при виявлення клієнтом недоліків під час гарантійного терміну продукції він має право:

 • на відповідне зниження вартості продукції.

 • на безкоштовне усунення проблем товару протягом 30 днів з моменту отримання товару продавцем.

 • на компенсацію витрат, понесених під час відновлення товару до заданих характеристик.

при виявленні істотних недоліків товару після його прийому, замовник зобов'язаний повідомити продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення.

Доставка товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки продавця протягом гарантійного терміну або після його закінчення здійснюється згідно чинного Закону України «Про захист прав споживачів».

розгляд претензій здійснюється згідно зі статтями 7, 8 Закону України «Про захист прав споживача».

колір і форма товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітором.

Обмін та повернення товару

згідно із законодавством країни, зокрема ЗУ «Про захист прав споживачів» товар належної якості (без недоліків і який зберіг зовнішній вигляд) підлягає обміну або поверненню протягом 14 днів, не рахуючи дня придбання при дотриманні таких умов:

 • Товар не був зібраний та/або не експлуатувався.

 • збережено зовнішній вигляд товару та експлуатаційні характеристики товару.

 • збережена виробнича упаковка, маркування та наклейки.
 • є документ (електронний документ), який підтверджує факт покупки товару.

Товар може бути обміняний або повернутий у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

обмін та поверненню не підлягає продукція, передбачена чинним законодавством України.

Вирішення спорів

Всі суперечки і розбіжності, які виникли або могли виникнути щодо даного договору підлягають вирішенню за допомогою проведення переговорів на підставі письмової заяви Клієнта.

така заява розглядається протягом 14 днів з моменту її отримання. Якщо спір не вдалося вирішити в установленому порядку, кожна зі сторін має право на звернення до суду.

Термін дії договору та порядок його дострокового розриву

договір стає дійсним і отримує законну силу з моменту його акцепту замовником і діє до моменту повного виконання зобов'язань сторонами. Достроково договір може бути припинений у таких випадках:

 • за взаємною згодою сторін.

 •  за рішенням суду.

 • у разі виникнення непередбачених ситуацій (форс-мажор), що додатково підтверджується документом від відповідного органу.

Заключні положення

клієнт гарантує, що всі умови даного договору йому зрозумілі і він застосовуємо їх беззастережно і в повному обсязі. Даний договір складається шляхом акцепту цієї публічної оферти, що має всі істотні умови договору, на умовах, передбачених цим договором без підписання сторонами.

Умови захисту персональних даних

Цими умовами визначено порядок проведення дій з необхідними даними клієнта, враховуючи специфіку обробки ПД у сфері, що відноситься до діяльності ФОП Біляк Т. М. згідно з діючими законами, зокрема, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надалі по тексту просто закону, а також цими умовами

Мета і підстава обробки ПД

Сайт https://china-avto.com.ua / збирає і зберігає тільки ті ПД, які потрібні для господарської діяльності ФОП Біляк Т.М.

пд можуть використовуватися в таких цілях:

 • виконання замовлень суб'єкта ПД.

 • ідентифікація суб'єкта ПД.

 • відправка суб'єкту пд рекламних матеріалів, новин, інформації та запитів.

 • проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень.

 • обробка платежів суб'єкта ПД.

 • моніторинг операцій суб'єкта ПД з метою запобігання шахрайства, протиправних дій.

 • виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Категорії суб'єктів персональних даних

Користувачі сайту https://china-avto.com.ua/.

Проведення збору та застосування персональних даних

ми збираємо персональну інформацію, яку надає суб'єкт персональних даних нам, коли він відкриває обліковий запис або розміщує замовлення. Ми збираємо дані суб'єкта ПД до того моменту, коли за законодавством України це потрібно для цілей, для яких вони були зібрані.

Під час перегляду нашого веб-сайту ми можемо збирати не персональну інформацію, таку як тип пристрою, який використовується для перегляду веб-сайту, програми браузера, поведінка веб-перегляду, наприклад, скільки сторінок відвідав суб'єкт ПД, а також дані про те, як суб'єкт ПД переходить на сторінку веб-сайту, наприклад, через пошукову систему або натиснувши оголошення.

ми також можемо збирати інформацію про IP-адресу суб'єкта персональних даних.

коли суб'єкт ПД підпишеться на нашу розсилку, бере участь у конкурсі, відповідає на опитування клієнтів або бере участь в акціях, ми можемо збирати особисту інформацію суб'єкта ПД, відгуки, коли останні відповідатиме на запитання.

ми можемо зібрати деталі будь-яких повідомлень електронної пошти, які ми відправляємо суб'єкту ПД, які він відкриває або натискає, включаючи посилання, яке він натискає в цих електронних листах.

ми можемо збирати будь-яку інформацію, яку суб'єкт пд надає нам, коли зв'язується з нами по електронній пошті, телефону, за допомогою публікації або соціальних медіа.

коли суб'єкт ПД відсилаємо свою власну інформацію, ми просимо у нього згоду, використовуючи інформацію для цілей, викладених в наших Умовах.

ми збираємо інформацію, яку суб'єкт ПД надає нам особисто.

якщо користувач сайту https://china-avto.com.ua / не бажає надавати нам право збирати будь-яку його особисту інформацію, він може не надавати. Інформація, яку ми вимагаємо від суб'єкта ПД для цілей, використовується відповідно до цілей, викладених у цьому документі.

якщо суб'єкт ПД не надає особисту інформацію, ми залишає за собою право не приймати його замовлення і надалі не проводити обслуговування такого клієнта до моменту отримання відповідного дозволу.

ми використовуємо особисту інформацію, яку ми збираємо, для обробка транзакцій, адміністрування та управління обліковим записом суб'єкта персональних даних для того, щоб надати йому товари і послуги, які він купує або хоче придбати, допомогти йому розмістити замовлення або для спілкування, поки його замовлення знаходиться в процесі обробки.

ми використовуємо особисту інформацію Користувача сайту https://china-avto.com.ua / щоб дати відповіді на питання або коментарі, для управління рекламними акціями, конкурсами, опитуваннями клієнтів, а також для того, щоб розповісти про важливі зміни на веб-сайті або наших службах.

ми використовуємо неособисті дані, які ми збираємо, тобто ми збираємо анонімні дані клієнтів для внутрішніх комерційних цілей, таких, як генерація статистики або розуміння того, як люди використовують наш веб-сайт. Ми можемо використовувати ці дані для вдосконалення нашого веб-сайту або додавання додаткових функцій.

якщо ми отримали IP-адресу суб'єкта ПД це може бути пов'язано з його історією переглядів, наприклад, елементи, додані в кошик, щоб допомогти усунути будь-які помилки або проблеми на нашому веб-сайті або допомогти нам провести перевірку в разі підозри на шахрайство.

ми можемо використовувати IP-адресу суб'єкта ПД, щоб визначити країну або місто, в якому він знаходиться, щоб відправляти персоналізовані повідомлення, які мають відношення саме до цього користувача сайту https://china-avto.com.ua/.

Склад і зміст пд

Сайт https://china-avto.com.ua / у тому числі збирає, обробляє і зберігає такі дані:

 • ПІБ суб'єкта ПД, які можуть надалі використовуватися для досягнення поставлених цілей.

 • поштова та/або електронна адреса.

 • Номер телефону.

 • історію замовлень.

 • звернення суб'єкта ПД щодо діяльності сайту https://china-avto.com.ua/ І ФОП Біляк Т. М.

Ми інформуємо про те, що не проводимо обробку ПД про расове і етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, осудах за кримінальним або іншим статтям, а також даних, що стосуються стану здоров'я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

при виявленні даних про особистість, які не відповідають реальності, такі дані негайно змінюються або видаляються.

Права суб'єкта ПД

ми визнаємо, що персональні немайнові права на особисту інформацію, які має кожна фізична особа є невід'ємними і непорушними.

 Суб'єкт ПД має право:

 • знати про методи проведення збору, місце розташування своїх ПД, мета їх обробки, місце розташування або місце проживання (знаходження) власника або розпорядника ПД, або дати відповідне розпорядження на предмет отримання таких даних уповноваженими ними персонами, крім ситуацій, регламентованих законами.

 • отримувати дані про умови надання доступу до ПД, зокрема, всю доступну інформацію про третю сторону, якою можуть бути передані його ПД.

 • на вільний доступ до власних ПД, переданих продавцю.

 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, встановлених законодавством, відповідь на те, чи обробляються його ПД, а також отримувати зміст таких ПД.

 • Пред'являти мотивовану вимогу ФОП Біляк Т.М. із забороною обробки власних ПД.

 • Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення власних ПД будь-яким власником або розпорядником ПД якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними.

 • на захист своїх ПД від незаконної обробки і випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або принижують честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи.

 • звертатися зі скаргами на обробку власних ПД до Уповноваженого або до суду.

 • використовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства, пов'язаного з використанням ПД.

 • вносити попередження щодо обмежень права на дії зі своїми ПД при наданні згоди.

 • відкликати раніше видану згоду згоду на проведення обробки ПД в установленому порядку.

 • знати механізм автоматичної обробки ПД.

 • на захист від автоматизованих рішень, які мають для нього правові наслідки.

Використання даних суб'єкта ПД для маркетингу та рекламних акцій

якщо суб'єкт пд згоден, ми можемо використовувати його особисті дані для інформування про продукти, акції, спеціальні пропозиції та події нашого сайту.

Ми можемо подивитися на те, що раніше він просив розповісти про продукт, які цікаві саме йому.

ми будемо просити згоду суб'єкта ПД на отримання будь-якої інформації в сфері маркетингу по електронній пошті від нас, і користувач сайту https://china-avto.com.ua / може в будь-який час скасувати або змінити статус підписки.

Для цього необхідно відкрити свій обліковий запис на сайті або скористатися посиланням«скасувати підписку & raquo; внизу кожного повідомлення щоб змінити свій статус.

ми також можемо використовувати дані суб'єкта персональних даних про перегляд, щоб обслуговувати персоналізований зміст на сайті, або надати йому відповідну онлайн-рекламу, пов'язану з нашою торговою маркою або продуктами. Дані, які ми збираємо в цьому контексті не ідентифікуються особисто.

ми розміщуємо рекламні банери на інших веб-сайтах, які базуються на продуктах, які суб'єкт ПД, можливо, переглядав під час відвідування нашого веб-сайту. Ця технологія заснована на файлах cookie. Дані, які використовуються cookies для цієї мети не ідентифікуються особисто.

Постачальники послуг

ми працюємо з ретельно підібраними постачальниками послуг, які виконують певні функції від нашого імені, такі як доставка замовлень, обробка платежів, хостинг або розробка нашого веб-сайту, Обробка поштових розсилок Електронної Пошти. Ці компанії можуть обробляти особисті дані суб'єкта ПД щоб виконувати функції, які їм наказують робити від нашого імені.

Зміна ПД

користувач сайту https://china-avto.com.ua / може в будь-який час замінити (оновити або доповнити) особисті дані шляхом направлення письмової заяви прикріпивши його у формі зворотного зв'язку або самостійно виконавши необхідні дії в особистому обліковому записі.

у такій ситуації суб'єкт ПД має право пред'являти вмотивовану вимогу ФОП Біляк Т.М. щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або змінювати їх склад/зміст. Така вимога розглядається ФОП Біляк Т.М. протягом 10 днів з моменту його надходження.

якщо за результатами розгляду такої вимоги визначено, що пд суб'єкта (їх частина) є недостовірними, ФОП Біляк Т.М. призупиняє обробку ПД суб'єкта (або якоїсь частини) та/або змінює їх склад/зміст та інформує про це суб'єкт персональних даних.

у разі, якщо вимога не підлягає задоволенню, суб'єкту ПД надається мотивована відповідь щодо відсутності мотивованих умов для його задоволення.

Суб'єкт ПД має право скасувати згоду на обробку ПД без зазначення мотивів у разі, якщо єдиною підставою для операцій з даними є згода суб'єкта ПД. Користувач сайту https://china-avto.com.ua / гарантує, що всі ПД є актуальними і не мають відношення до третьої сторони.

якщо суб'єкт пд бажає отримати доступ до особистих даних, які він відправив нам через наш веб-сайт, необхідно увійти в свій обліковий запис і переглянути сторінку у відповідному розділі.

щоб отримати доступ до особистої інформації, поданої через замовлення, розміщену в магазині або якимось іншим способом, необхідно відправити офіційний запит на доступ до тематики, звернувшись до нас за допомогою форми зворотного зв'язку в розділі «контакти» нашого сайту.

зверніть увагу, що ми зобов'язані зберігати необхідну договірну інформацію (тобто важливу інформацію, пов'язану із замовленням, який розмістив суб'єкт ПД) для цілей, передбачених чинним законодавством України.

ми можемо розкривати будь-яку інформацію, яку ми вважаємо необхідною, включаючи особисту інформацію, щоб виконати будь-які норми законодавчого регулювання, юридичний процес або запит державних органів.

Безпека

ми використовуємо різні заходи безпеки для захисту особистої інформації суб'єкта ПД, як в Інтернеті, так і в автономному режимі. В Інтернет ми маємо брандмауери і шифрування даних ,а доступ до особистих даних суб'єкта ПД ; це пароль, призначений для окремих користувачів сайту https://china-avto.com.ua/.

хоча ми використовуємо належні технічні та організаційні заходи для захисту особистих даних користувачів сайту https://china-avto.com.ua/, ми не можемо гарантувати повну безпеку будь-яких даних, переданих суб'єктом ПД через Інтернет нам у разі злочинних дій третіх осіб.

інші положення

ми залишаємо за собою право періодично змінювати положення даних Умов, змінюючи їх тут, на веб-сайті. Ми можемо вносити зміни в будь-який час, не інформуючи про це користувачів сайту https://china-avto.com.ua/, тому ми радимо всім періодично переглядати дану Політику конфіденційності.

посилання

Наш сайт може мати посилання на зовнішні сайти. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або практику, і використання файлів cookie або зміст таких сайтів.

звертаємо увагу, що даний веб-сайт відкривається в новому вікні, ми не несемо відповідально за зміст зовнішніх сайтів.

Cookie

файли cookie та аналогічні технології, такі як теги пікселі щоб змінити і поліпшити роботу наших клієнтів, коли вони використовують наш веб-сайт або мобільні програми, а також може надавати релевантну онлайн-рекламу.

Cookie – це невеликі файли, які зберігаються на комп'ютері суб'єкта персональних даних під час відвідування певних веб-сторінок. Ми використовуємо зашифровану інформацію, зібрану з них, щоб поліпшити їх історію роботи на сайті. Наприклад, вони дозволяють нам відстежувати елементи, які користувачі сайту https://china-avto.com.ua / додали в кошик, для визначення та вирішення помилок або для визначення релевантних пов'язаних продуктів, які показують під час перегляду веб-сторінок. Звертаємо увагу на те, що файли cookie не можуть пошкодити комп'ютер суб'єкта персональних даних. Ми не зберігаємо жодні ідентифіковані особи або конфіденційну інформацію, таку, як реквізити кредитних карток у файлах cookie

.